زیتون شور با هسته
خیار شور درجه یک
خیارشور ممتاز
خیارشور ویژه